Pompen

Peter Wijlaars beregeningen heeft een breed assortiment Pedrollo pompen in zijn programma. Van kleine bovengrondse of ondergrondse pompen voor Uw tuin, tot grote pompen voor de Land-en Tuinbouw, maneges en paardenbedrijven.

Steeds vaker worden bronpompen beneden in de waterbron gemon-teerd. Geen geluid, geen vorstschade, en de RVS pomp is enorm efficiënt.

Regencomputer

Een regeninstallatie automatiseren is al lang geen luxe meer.

De Rainbird regencomputer kan Uw tuin in verschillende groepen laten beregenen, geheel op het moment dat U dat wenst, zonder er naar om te kijken. Zeker in vakantietijd ideaal. B.v. starttijd, sproeitijd,de gewenste hoeveelheid regen op de gewenste plaats, en de gewenste dagen v.d. week kunnen worden geprogrammeerd.

Een regensensor voorkomt beregenen op momenten dat de natuur het overneemt.

Ook Uw dure waterrekening zal aanzienlijk omlaag gaan, uiteraard kan ook een installatie op Uw eigen waterleiding worden aangesloten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.